Lời Mở Ngỏ:

Sau bao nhiêu ngày cặm cụi học hỏi, chúng tôi đã dựng được một trang web cho trường Trần Quốc Tuấn của chúng ta. Chúng tôi vô cùng hoan nghênh sự thăm viếng của thầy cô và tất cả các bạn.

Khi dựng lên trang nhà TQT, chúng tôi hy vọng bạn bè cũ các nơi liên lạc với nhau để chúng ta có thể ôn lại kỷ niệm thời còn đi học, trao đổi thông tin, kiến thức, văn hóa, v. v.... Mặc dù nội dung có phần đơn giản lúc ban đầu nhưng chúng tôi hy vọng là thầy cô và các bạn sẽ đóng góp ý kiến với chúng tôi giúp cho trang nhà TQT ngày càng tốt đẹp hơn.

Như tất cả chúng ta đều biết, trường trung học cấp 3 Trần Quốc Tuấn tồn tại chỉ có được vài năm thôi (1976 - 1980) và học sinh thì từ những trường lân cận như Thiên Phước, Trần Văn Ơn, Văn Lang, Nguyễn Công Trứ, Lasan Đức Minh, Lasan Taberd, Tân Định v.v.. đổ về. Học sinh chúng ta có những nền tảng khác nhau nhưng chúng ta đã đến với nhau bằng sự cởi mở chân thành của lứa tuổi học trò, và những tình bạn sâu đậm đã nẩy sinh ra từ đó.

Bởi thế chúng tôi cũng mong muốn là cựu học sinh TQT đến với trang web này bằng tình thân của tuổi học trò ngày xưa, không phân biệt giai cấp trong xã hội, không tranh cãi về quan điểm chính trị, và không tuyên truyền tôn giáo. Chúng tôi cũng hy vọng là các bạn có những giây phút thoải mái khi viếng thăm trang web này.

Thân ái,

xuan08

Trường Trung hoc Trần Quốc Tuấn, Sàigòn

 

Lần viếng thăm thứ: